Historie, vývoj a bezpečnost HHC

HHC je jedním z mnoha kanabinoidů, derivátů rostliny konopí. Ačkoliv konopí je známo a užíváno po tisíce let, vědecký zájem o specifické kanabinoidy jako THC, CBD a nyní HHC je poměrně nový. Pojďme se teď společně podívat právě na látku HHC, která je čím dál populárnější. Jaký má původ, jak se získává a jak se vyvarovat rizikům?

 

Jak to všechno začalo

Zájem o látky podobného typu rostl v průběhu 20. a 21. století, když vědecký výzkum začal hlouběji zkoumat potenciál kanabinoidů. S postupujícím vývojem technologií a metod pro výzkum a syntézu kanabinoidů se HHC stával častěji dostupným a začal získávat pozornost v lékařských a spotřebitelských kruzích jako alternativa k běžnějším kanabinoidům.

 

HHC objevil v roce 1944 americký chemik Roger Adams, když zjednodušeně řečeno tzv. hydrogenací přeměnil THC na HHC. Jedná se o přidání molekuly vodíku, tedy syntetickou přeměnu, která dnes už není legální.

Jak se získává HHC

HHC je semi-syntetický kanabinoid, protože se sice vyskytuje v malém množství v konopí, nicméně získává se až z jiného kanabinoidu, kterým je CBD. Je to jednoduše proto, že množství HHC v konopí je tak malé, že pro tvorbu produktů typu HHC olejů, sprejů či náplní do vapovacích per, by znamenalo sklízet neskutečné množství samotné rostliny, a to by se nevyplatilo finančně ani environmentálně.

 

Tato forma získávání HHC je legální, naopak původní způsob získávání HHC hydrogenací, tedy přidáním molekuly vodíku je zcela syntetický, a tím pádem nelegální. Je to proto, že z minulosti známe odstrašující případy synteticky vyrobených alternativ k THC, které představovaly obrovská zdravotní rizika pro uživatele. HHC je tak zcela legální, přírodní a pro člověka naopak obohacující.

Jak mít jistotu, že máte kvalitu

Jistě, spousta značek nadále používá při výrobě kanabinoidů nejrůznější zjednodušení, která koncovým uživatelům neprospívají. HHC v našich produktech od vapovacích jednorázovek po gumídky jsou důkladně prověřeny laboratořemi třetích stran. Máte tak vždy jistotu, že do rukou dostanete čistý produkt, nikterak chemicky upravovaný a neředěný.

HHC je bezpečná látka

Samozřejmě, nic se nesmí přehánět. Než se pustíte do experimentování, prozkoumejte produkty z HHC světa, přečtěte si pozorně o jejich užívání a začněte raději menšími dávkami. Například u HHC olejů sledujte jejich koncentraci, u bonbonů začněte třeba jen poloviční porcí.

 

Studie zatím nejsou natolik rozsáhlé, abychom mohli s jistotou potvrdit či vyvrátit účinky popisované uživateli. Ti se shodují na nesporných benefitech i občasných vedlejších účincích, takže je jasné, že tělesné zpracování HHC je zcela individuální záležitost. Jeho kvalitní extrakce ale je bezpečná, účinky oproti THC jsou zhruba poloviční a hlavně se jedná o zcela legální látku. Najděte si k ní cestu i vy.